31
Eki

Dünya Tasarruf Günü

Tasarruf Nedir?

Tasarruf TDK’ya göre “bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi”, “ekonomik bir tutum” ve “biriktirme, artırım” anlamlarına geliyor. Ancak günün anlam ve önemi için bize son anlamı gerekiyor. Bugün Dünya Tasarruf Günü. İlk defa 1924 yılında Milano’da Uluslararası Tasarruf Kongresi düzenlendi ve kongre sonrasında, dünyanın her yerindeki insanları tasarruf yapmaya teşvik etmesi için Dünya Tasarruf Günü ilan edildi.

Tasarruf önce birey, sonra içinde yaşadığı toplum ve bağlı olduğu ülke için hayati önem taşıyan olgulardan biridir. Dünya Tasarruf Bankaları Enstitüsü tasarrufu “insanlığın gelişimi için her bireyin edinmesi gereken bir erdem ve alışkanlık olarak tanımlıyor. Buradaki en önemli ayrıntı başta para olmak üzere tüm kaynakların bilinçli tüketilmesinin yanı sıra tasarrufun önüne geçecek tüm engelleri sonsuza kadar değiştirecek bir davranış değişikliğinin edinilmesi ve korunmasıdır.

Tarihsel Süreç İçerisinde Dünya Tasarruf Günü

O yıllar Birinci Dünya Savaşı sonrası döneme denk geliyor. Bu dönemde, atlatılan savaşın ekonomik yaşama etkiler tüm dünyada derinden hissediliyordu. Savaş sonrasında yaralarını sarmaya çalışan tüm dünya halkları, daha rahat ve güzel bir geleceğin umuduyla yaşıyordu. Tüm insanlığa tasarrufun önemi de bu umut üzerinden öğretilmeye çalışıldı. Hazırlanan film, broşür, poster, makale, reklam ve şarkıların yanı sıra dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilen konferanslarda da tasarrufun önemi vurgulanmaya çalışıldı. Bankalar ve okullar çocuklara kumbaralar dağıtarak küçük yaştan itibaren tasarruf alışkanlığının kazanılmasını amaçladılar.

 Türkiye’de Tasarruf

Yapılan son araştırmalara göre ülkemizde tasarruf oranı yalnızca %14. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı “Tüketici İsrafının Boyutlarının İncelenmesi” isimli araştırmadan çıkan sonuçlara göre halkın %66’sı her gün ekmek alıyor. Bu grubun %98 gibi büyük bir çoğunluğu ise ambalajsız ekmek tüketiyor ve günde ortalama 3 ekmek satın alıyor. Kullanılmayan ekmekler ise ambalajsız olduğu için bayatlıyor. Nüfusun %8,6’sı çöpe ekmek atıyor.

Diğer yanda nüfusun %84’ü akıllı telefon kullanıyor. 50 milyona tekabül eden bu rakama karşılık 16 yaş üzerinde telefonu olmayan insan sayısı sadece 1 milyon. Akıllı telefon  kullanıcılarının yüzde yedisi yılda bir ve yüzde on yedisi iki yılda bir akıllı telefonunu değiştiriyor.

Bu karşılaştırma ve rakamlar ülkemizdeki israf çılgınlığının boyutlarını gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte israftan kaçınıp Dünya Tasarruf Günü ile birlikte başlayan farkındalıkla tasarruf yapmaya gayret gösterelim.

Eskişehir İnşaat ve Eskişehir Gayrimenkul sektöründe, tasarrufu hep ön planda tutan Çağrı İnşaat, Dünya Tasarruf Günü’nü kutluyor.