13
Kas

BIM NEDİR?

Gelişen teknoloji ve yeni teknolojilerin ekseninde değişen dünya tüm yaşantımızı da beraberinde değiştirirken bütün ekonomik faaliyetler ve sektörler de bu değişimden payını alıyor. İnşaat sektörü de bu büyük değişimlerin yaşandığı önemli sahalardan biri. Dijitalin ve dijitalleşmenin hayati önem taşıdığı bu çağda, her sektör gibi inşaat sektörü de zamanla değişime ayak uydurarak dijitalleşiyor. Dijitalleşme salt haliyle bu alanda kesin bir çözüm olmasa da projelerin başından sonuna kadar geçen tüm süreci daha işlevsel hale getirmek için önemli bir yardımcı oluyor ve proje paydaşları arasındaki işbirliğini artırıyor.

Bu noktada geliştirilen yeni modellerden biri de BIM yani Building Information Modeling yani Yapı Bilgi Modellemesidir. Dijitalleşmeden bahsetmişken olası bir yanlış anlamanın önüne geçmek isteriz. BIM bir program, mobil uygulama ya da ürün değil yaklaşımdır. BIM bir inşaat projesi içindeki mühendisler, mimarlar, müteahhitler ve işverenler gibi paydaşlar arasındaki iş birliğini ve bilgi paylaşımını optimum seviyede tutmayı amaçlar. İnşa edilecek yapının tasarımından başlayıp hizmete açılmasına kadar uzanan süreç içerisinde iş birliği ve bilgi paylaşımını sağlar. Ofis ve saha ekiplerinin iletişim seviyesini optimum düzeyde tutarak koordineli çalışmayı sağlıyor. Koordinasyonun yükselmesi verimliliği de yükseltiyor. Sürecin her aşaması projenin tüm paydaşları için şeffaf bir biçimde gerçekleştiği için kimsenin aklında bulanık bir nokta kalmıyor ve tüm sorular doğru cevaplara ulaşıyor.

BIM yapının sadece inşaat sürecinde değil hizmet sonrası dönemini de kapsayan uzun vadeli bir iş ortaklığını ifade eder. Yapının kullanım süresi boyunca BIM devrede tutulur ve yapı yönetimi, varlık yönetimi, proje yönetimi, maliyet yönetimi gibi tüm alanlarda da aktif bir rol oynar. Yani BIM inşaat sektörünü derleyip toplayan yapısıyla sadece inşa uygulamalarına değil ekonomik ve sosyal alanlara da verimliliği getiren bir özelliğe sahiptir.

BIM NEDEN GEREKLİDİR?

BIM tasarım sürecinin başlangıcında edinilmesi gereken bir tutumdur. BIM ile birlikte başlangıç aşamasında yapılan 3 boyutlu tasarım, proje boyunca tüm paydaşlar için bir veri bankası görevi görür. Bu tasarım sayesinde uygulama süreçleri daha şeffaf ilerlerken ofis ve saha ekipleri arasındaki koordinasyonu artırırken hızlı ve verimli çalışma ortamını sağlar. Projenin ekonomi ve yönetim ayağındaki paydaşlar da tüm proje hakkında kontrollerini en üst seviyede tutarak gerekli yatırım ve planlama süreçlerini optimum verimlilikte gerçekleştirir. İşler aksamaz, verimlilik artar, maliyetler azalır, kâr yükselir.

BIM’IN FAYDALARI NELERDİR?

İnşaat sektöründeki firmalar Yapı Bilgi Modellemesi sistemine geçerek inşaat ve sonrasındaki süreçlerde verimliliği artırabilir ve tüm süreçlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayabilir. Üretkenliği artıran BIM ile birlikte tüm paydaşlar elini taşın altına sokup daha gerçekçi sonuçların alınmasına yardımcı olabilir. BIM ile birlikte inşaatın tüm süreçleri daha kontrollü bir biçimde gerçekleşir ve böylece maliyetlerde ciddi düşüş ve kar oranlarında ciddi artışlar yakalanabilir. Uzun vadeli yatırımlarda da kontrolün hep ilk günkü kadar sağlam olmasına yardımcı olan BIM, maddi getirileri de uzun vadede garanti altına alır. Uygulama aşamasında yaşanacak hatalar, değişiklik talepleri, malzeme makine ve işçilik hataları minimize edilerek kayıplar en düşük seviyede tutulur. Ayrıca yaşanan olumsuzluklara anında müdahale imkanı tanınır. Planlanan süreler daha gerçekçi hale gelir ve işin gecikmesi gibi sapma payları en aza indirilir. Böylece nakit akışı ve lojistik konularında da gerçekçi ve doğru adımlar atılabilir.

Eskişehir İnşaat ve Eskişehir gayrimenkul sektöründe yenilikçi yaklaşımlarıyla fark yaratan projelere imza atan Çağrı İnşaat, sektörün nabzını tutmaya devam ederken tüm dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor ve sunduğu hizmetlerde kaliteyi hep daha yukarıya çıkarmak için doğru metotları kullanmaya devam ediyor.